Netwerken

5 zorgpartners - 9 campussen

1. Universitair Ziekenhuis Antwerpen

573Bedden
639Artsen
3.338Medewerkers
24.859Opnames
44.856Dagopnames
481.052Ambulante contacten

Speerpunten

 • hoogkwalitatieve tertiaire zorg
 • voortrekker in innovatie, kwaliteit en patiëntveiligheid
 • academisch centrum voor opleiding en onderzoek

2 & 3. AZ Klina Brasschaat

581Bedden
200Artsen
1700Medewerkers
16.881Opnames
39.709Dagopnames
203.036Ambulante contacten

Speerpunten

 • cardiologische- en neurologische zorgprogramma’s
 • oncologische en chronische zorg (Acute opvang voor niet planbare zorg)
 • neurologische revalidatie van coma- en MS-patiënten in AZ Klina campus De Mick

4 & 5. AZ Monica Antwerpen en Deurne

466Bedden
218Artsen
1.402Medewerkers
16.386Opnames
29.067Dagopnames
249.096Ambulante contacten

Speerpunten

 • orthopedie, oogheelkunde en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
 • interventiecardiologie
 • revalidatiecentrum

6 & 7 & 8. AZ Rivierenland

416Bedden
246Artsen
1.270Medewerkers
15.486Opnames
27.926Dagopnames
160.710Ambulante contacten

Speerpunten

9. AZ Sint-Jozef Malle

250Bedden
125Artsen
828Medewerkers
10.283Opnames
20.309Dagopnames
206.624Ambulante contacten

Speerpunten

 • chronische nierinsufficiëntie – endocrinologie – diabeteszorg
 • moeder – kind met sterk pediatrisch centrum
 • chirurgisch en internistisch daghospitaal

De ziekenhuizen UZA (Edegem), AZ Klina (Brasschaat), AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Sint-Jozef Malle en AZ Rivierenland (Reet, Bornem en Willebroek) vormen samen het locoregionale ziekenhuisnetwerk ‘Helix’. De partnerziekenhuizen binnen Helix engageren zich ertoe samen een volledig aanbod van hoogkwalitatieve en waardegedreven zorg tot bij de patiënt te brengen in de brede Antwerpse omgeving.

Logo Helix

In de evolutie naar een geïntegreerde zorgmodel, is de vorming van ziekenhuisnetwerken een belangrijke mijlpaal. Ook voor de netwerkvorming was 2020 een vruchtbaar jaar.

Het bestaan van Helix werd op 1 januari 2020 officieel erkend door de overheid. En samen evolueren we nu in openheid en gelijkwaardigheid richting het nieuwe zorglandschap van 2025, dat om een gemeenschappelijke visie en dynamiek vraagt rond digitalisering, geïntegreerde en transmurale zorg. Een verandertraject naar een complementaire rolverdeling binnen het netwerk en het opzetten van een nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg is ingezet.

Bestuurlijke mijlpalen waren het vastleggen van de bestuursstructuur van Helix en het governance handvest waarin de bevoegdheidsdelegatie beschreven werd.

Ook de medische samenwerking ging onverminderd door, onder meer in het kader van de centralisatie van complexe oncologische chirurgie en de oncologische netwerkvorming.

Voor de facilitaire samenwerking, werd er een studie voor een centraal magazijn opgestart en werd er verder ingezet op de samenaankopen door de ziekenhuisapotheken. Ook het proefproject voor het inzetten van drones voor staalvervoer tussen ziekenhuizen, was een Helix-project.

Tijdens de coronacrisis werkten we als partners intensief samen om indien nodig patiënten van elkaar over te nemen. We bedachten oplossingen voor een strategische voorraad van beschermingsmiddelen en zetten met een gezamenlijk beleid rond transfers, screening, bezoek en ontslag volop in op een duurzame heropstart na de eerste en tweede golf. Door slim samen te werken konden we continu en op een veilige manier kwaliteitsvolle zorg verlenen.

Meer over Helix:
Toekomstgerichte zorg via kennisdeling en partnerships

De ziekenhuizen van Helix vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Elk van de ziekenhuizen behoudt binnen dit netwerk zijn eigenheid en sterkte, maar door de intensieve samenwerking kunnen ze verder inzetten op kwaliteitsvolle zorg. Helix vormt ook een koepel voor kennisdeling om te bouwen aan een toekomstgerichte zorg. Op die manier vinden Antwerpse patiënten alle zorg – van basis-specialistische tot hooggespecialiseerde zorg en innovatie – dicht bij huis.

Slimme zorg op maat van de patiënt

De ziekenhuizen zullen nog meer afspraken maken rond zorgprogramma’s. Daarnaast zullen ze hun expertise delen, inspelen op belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg zoals de digitalisering en transmurale zorg. Zo krijgen patiënten garantie op continuïteit van hoogkwalitatieve zorg. Binnen de digitale en virtuele evoluties in de gezondheidszorg zal Helix inzetten op duurzame, menselijke digitale transformatie.
Door samen in te zetten op klinisch onderzoek, kan Helix ook sneller vernieuwende behandelingen en innovatieve technieken tot bij de patiënt brengen. Daarnaast biedt Helix extra mogelijkheden voor toekomstige zorgverleners. Dankzij het netwerk breidt het aantal stageplaatsen in de regio uit.